Boomschors

Boomschors is verkrijgbaar in diverse soorten, zeeffracties en kwaliteiten.

Verschillen in duurzaamheid zijn afhankelijk van herkomst, soort en zeeffractie.

Als onkruidbestrijding is het raadzaam boomschors in een voldoende dikke laag aan te brengen (8-10 cm), indien te weinig wordt gebruikt is de kans op hergroei van onkruiden aanwezig. In principe is iedere boomschors uit ons assortiment geschikt als onkruidbestrijding, de keuze wordt bepaald in mate van gewenste duurzaamheid.

Voor speeltuinen bieden wij een speciaal goed dempende boomschors aan waarmee u een voldoende veilig pakket kunt aanbrengen onder klim- en speeltoestellen.

Namelijk:

Dennenschors 10/40, grove den, pinus sylvester-mix 

(speeltuinschors of als decoratieve afdekking)

Franse zee-den 20/45, pinus maritime

(zeer decoratieve roestbruine brokjes)