Restafval

Onder restafval wordt verstaan:

 • Bedrijfsafval
 • Afval afkomstig van kantoren, winkels en diensten
 • Afval qua aard vergelijkbaar met huishoudelijk afval
 • Afval passend in huisvuilzakken of containers van max. 240 liter

Voorbeelden:

 • Papier / karton
 • Kunststoffen
 • Hout
 • GFT
 • Textiel / schoeisel
 • glas
 • leer / rubber
 • ijzer
 • non-ferro
 • overige (5%)

Uitgesloten:

 • KCA

Incidenteel:

 • Zand / grond
 • gips
 • puin
 • glaswol
 • steenwol
 • glasvezelkabels
 • piepschuim