Dakleer

Dakleer is een bitumen- en teerhoudende dakbedekking.

In Nederland is het voorgeschreven bij het verwijderen van dakleer rekening te houden met het feit dat dakleerafval veel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) kan bevatten. Bij hoge gehaltes aan PAK dient het afval gescheiden gehouden te worden. Vooral dakbedekkingen op basis van steenkoolteer bevatten zeer hoge gehaltes PAK.

Dakleer wordt geaccepteerd indien het `schoon` is. Dit wilt zeggen; er mogen geen restmaterialen aan zitten anders dan dakleer.